Překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny/slovenštiny do angličtiny

Texty, které obvykle překládám:

  • firemní časopisy, monitoring tisku, tisková prohlášení, výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice, dokumenty na porady vrcholového managementu
  • personální a sociální problematika (interní komunikace, firemní systémy vzdělávání, společenská odpovědnost firem, stárnutí populace, zaměstnanost, sociální začleňování osob se znevýhodněním)
  • obchodní nabídky, uživatelské manuály, prezentace pro školení (marketing, prodejní dovednosti, optimalizace procesů), průzkumy mínění (dotazníková šetření)

 V překladatelské praxi se osvědčilo a skutečně funguje:

  • Konzultovat případné nejasnosti a terminologii s autorem textu, který ví nejlíp, jak to myslel.
  • Zjistit, komu je překlad určený (široká veřejnost, management podniku, specialisté), a podle toho zvolit správný styl a jazykové prostředky.
  • Zvážit reálnost termínu dodání překladu podle náročnosti textu, zkrátka neslíbit nemožné. 
  • Dlouhodobě spolupracovat (což je samozřejmě záležitost vzájemná), protože vstřebat specifickou terminologii, kterou v oboru nebo přímo ve vaší firmě používáte, nějakou dobu trvá. Výhodou je výrazné urychlení a zpřesnění překladů (používám překladatelský programTrados), popřípadě i vytvoření terminologického slovníčku pro zákazníka.