Ceník překladů a tlumočení

Mgr. Hana Veverková                                                                                        Ceník platí od 1. 2. 2017.

Překlady

z angličtiny do češtiny

250 Kč/NS

z češtiny nebo slovenštiny do angličtiny

280 Kč/NS
Cena překladů po slevě* 220 (250) Kč/NS
* sleva pro studující (diplomové práce, seminární práce atd.) nebo množstevní sleva na každou normostranu nad 30 NS/měsíc. Korektury a revize textů - cena za NS či hodinu dle domluvy na základě konkrétního textu 
Opakující se text (manuály, finanční výkazy, výroční zprávy) - využití překladatelského programu Trados cenová nabídka dle konkrétního textu
1 normostrana je 1 800 znaků včetně mezer.
Počet normostran (NS) zaokrouhlený na 1 desetinné místo se vztahuje k přeloženému textu. Minimální objednávka překladu je 0,5 NS.
 

Tlumočení  angličtina

Konsekutivní  tlumočení (obchodní jednání, školení, prezentace) 1/2 dne (4 hod.) 2 200 Kč
                                                            1 den (8 hod.) 4 200 Kč
Množstevní sleva při 6 a více dnech tlumočení v měsíci -200 Kč/den
Simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení s výjezdem mimo ČR - cenová nabídka po upřesnění

Nejsem plátce DPH, uvedené ceny jsou konečné. Platba na fakturu převodem na účet nebo v hotovosti.

Ceny překladů a tlumočení jsou smluvní. Slevu mohou získat stálí zákazníci a neziskové organizace.
Hana Veverková, IČO: 48655678